Koordynator: Mieczysław Kosowski

email: kosowski@gazeta.pl